MegaDict เป็นโปรแกรมดิกชันนารีที่พัฒนาโดยคนไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นมากในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในยุคปัจจุบันที่องค์ความรู้มิได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น โดยคุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

 

1. [email protected] : ชี้แล้วแปลทันที

 ภาพโปรแกรมแสดงคำแปลคำศัพท์ที่เมาส์ชี้ขณะท่องเว็บไซต์


โปรแกรมมีความสามารถในการตรวจจับตัวอักษรหรือคำที่ปรากฎบนหน้าจอ เมื่อผู้ใช้ต้องการ ทราบความหมายของคำศัพท์ใดๆ เพียงใช้เมาส์ชี้ที่คำศัพท์นั้น โปรแกรมจะแสดงคำแปลให้โดยทันที ทำให้สามารถแปลคำศัพท์ได้แบบคำต่อคำ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์คำศัพท์้ทีละคำ

   Talking Dictionary : ดิกชันนารีพูดได้

โปรแกรมสามารถการอ่านออกเสียงคำหรือประโยคภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ทำให้ผู้ใช้สามารถฝึกทักษะในการฟังและอ่านออกเสียงได้ นอกจากนี้สามารถเลือกและปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการ


3. Smart Search : ระบบค้นหาคำศัพท์อัจฉริยะ

 ในการค้นหาคำศัพท์โปรแกรมจะแสดงรายการคำใกล้เคียงของคำศัพท์ที่กำลังค้นหา ผู้ใช้สามารถเลือกดูความหมายของคำที่ต้องการได้ทันที ทำให้้การค้นหาคำศัพท์้ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


4. One-Stop Dictionary : ครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว

 โปรแกรมสามารถแปลคำศัพท์จากภาษาไทยอังกฤษเป็นภาษาไทย จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (LEXiTRON) และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ (WordNet) ด้วยฐานข้อมูลคำศัพท์มากกว่า 200,000 คำ1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ชื่อ setup.exe ที่อยู่ในแผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม (ในกรณีที่มีแผ่นโปรแกรม) หรือดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ megadict_setup_pro_full.xxx.exe (xxx เป็นเลขเวอร์ชั่นของโปรแกรม) จะปรากฎหน้าต่างเลือกภาษาที่ใช้แสดงผลระหว่างติดตั้ง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกดปุ่ม "ตกลง"
 

 


2. จะมีหน้าต่างแสดงข้อความต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม ให้กดที่ปุ่ม "ทำต่อ >"
 

 


3. ให้เลือกโฟล์เดอร์ที่จะใช้ในการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม "ทำต่อ >"
 

 


4. ให้เลือกว่าจะให้โปรแกรมจะสร้าง Program's shortcuts ต่อไปในโฟลเดอร์ Start Menu หรือไม่ ถ้าต้องการจากนั้นกดปุ่ม "ทำต่อ >"
 

 


5. ให้เลือกว่าจะให้โปรแกรมสร้าง desktop icon และ quick launch icon หรือ ให้เมกาดิกทำงานอัตโนมัติเมื่อเข้าวินโดว์หรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม "ทำต่อ >"
 

 


6. ให้ตรวจสอบรายละเอียดในการติดตั้งโปรแกรม หลังจากนั้นกดปุ่ม "ติดตั้ง"
 

 


7. ตัวติดตั้งจะทำการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง
 

 


8. เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย สามารถให้เรียกใช้งานโปรแกรม MegaDict ได้ทันที โดยเลือกที่ "Launch MegaDictProfessional V3" จากนั้้นกดที่ปุ่ม "เสร็จ"
 

 

 
 
หน้า Dictionary
 
รูปภาพ คำอธิบาย
ปุ่มแสดงคำศัพท์ที่เคยค้นหาก่อนหน้านี้
ปุ่มแสดงคำศัพท์ที่เคยค้นหาคำถัดไป
ปุ่มแสดงหรือซ่อนส่วนแสดงคำข้างเคียง
ช่องพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหา
ปุ่มเริ่มค้นหาคำศัพท์
ปุ่มอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่อยู่ในช่องพิมพ์คำศัพท์
ปุ่มปิดเสียง
ปุ่มเลือกเสียง
ปุ่มแสดงส่วนการตั้งค่าต่าง ๆ ภายในโปรแกรม
ปุ่มปิดโปรแกรม
 

3.1.1 วิธีการการค้นหาคำศัพท์
- วิธีที่หนึ่ง: พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมายใน ช่องพิมพ์คำศัพท์ แล้วกด Enter หรือกดที่ ปุ่มค้นหาคำศัพท์
- วิธีที่สอง: คลิกเลือกคำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมายในส่วนแสดงรายการคำข้างเีคียง

3.1.2 วิธีการอ่านออกเสียงคำศัพท์
- วิธีที่หนึ่ง: พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการอ่านออกเสียงในช่องพิมพ์คำศัพท์แล้วกดที่ ปุ่มอ่านออกเสียง - วิธีที่สอง: คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง () ในส่วนแสดงความหมายของคำศัพท์

3.1.3 วิธีปิดเสียง
- คลิกที่ ปุ่มปิดเสียง เพื่อปิดเสียง และกดอีกครั้งเมื่อต้องการเปิดเสียง

3.1.4 วิธีเลือกเสียง
- คลิกที่ ปุ่มเลือกเสียง แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ

3.1.5 การออกจากโปรแกรม
- คลิกที่ ปุ่มปิดโปรแกรม แล้วตอบ yes เพื่อยืนยัน

 

 

หน้า Reader
 

 

รูปภาพ คำอธิบาย
ปุ่มเริ่มอ่าน
ปุ่มหยุดอ่าน
ปุ่มเลือกเสียง
 ส่วนปรับความดัง (Volume) และ ความเร็ว (Speed) ในการอ่าน
ส่วนปรับแต่งแบบ, ขนาด และสีตัวของตัวอักษร ในส่วนพิมพ์คำหรือประโยค
ปุ่มวางข้อความจากคลิปบอร์ด
ปุ่มตัดข้อความไปใส่คลิปบอร์ด
ปุ่มคัดลอกข้อความลงในคลิปบอร์ด
 

3.2.1 การอ่านออกเสียงคำหรือประโยค
- พิมพ์คำหรือประโยคที่ต้องการอ่านออกเสียงทราบความหมายในส่วนพิมพ์คำหรือประโยค จากนั้นคลิกที่ ปุ่มเริ่มอ่าน
- หากต้องการให้หยุดอ่านให้คลิกที่ ปุ่มหยุดอ่าน

3.2.2 วิธีเลือกเสียง
- คลิกที่ ปุ่มเลือกเสียง แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ

3.2.3 การปรับความดังและความเร็วในการอ่าน
- ปรับระดับความดังของเสียงอ่าน: ปรับโดยการเลื่อน สเกล Volume ไปทางซ้าย(ดังน้อย) หรือ ขวา (ดังมาก)
- ปรับระดับความเร็วในการอ่าน: ปรับโดยการเลื่อน สเกล Speed ไปทางซ้าย (อ่านช้า) หรือ ขวา (อ่านเร็ว)

 

หน้า Practice

 

 
รูปภาพ คำอธิบาย
ปุ่มเลือกดูบทเรียนเกี่ยวกับไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ
ปุ่มเลือกดูแบบฝึกหัด
ปุ่มเลือกดูตัวอย่างจดหมาย
ปุ่มเลือกดูเนื้อหาส่วนอื่นๆ

 

ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มคำศัพท์ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. ให้คลิกที่ ปุ่ม Optionsจากนั้นคลิกที่ User Dictionary จะปรากฎหน้าต่าง Setting สำหรับตั้งค่าต่างๆ ภายในโปรแกรม ดังต่อไปนี้
 

2. จะขึ้นหน้าต่าง User Dictionary Editor จากนั้นให้กรอกข้อมูลคำศัพท์ที่ต้องการเพิ่มลงในฟอร์ม แล้วคลิกที่ปุ่ม New  

3. คำศัพท์ที่ถูกเพิ่มแล้วจะถูกแสดงใน Wordlist (รายการคำศัพท์) ด้านซ้ายมือ  


4. หลังจากที่เพิ่มคำศัพท์หรือแก้ไขคำศัพท์เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มกากบาท ( X ) เพื่อออกจากหน้าเพิ่มคำศัพท์


3.4.1 วิธีการเลือกโหมดในการใช้งานฟังก์ชันชี้แล้วแปล
 


- คลิกที่ ปุ่ม Options ที่อยู่ใน หน้า Dictionary จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ Status แล้วเลือกโหมดที่้ต้องการ ซึ่งได้แก่
Off - ปิดการทำงานฟังก์ชันชี้แล้วแปล
Translate when mouse dropped - ให้แสดงบอลลูนคำแปล เมื่อมีการวางเมาส์บนคำศัพท์
Translate when CTRL key pressed - ให้แสดงคำแปล เมื่อมีการวางเมาส์ไว้บนคำศัพท์ แล้วกดปุ่ม CTRL บนแป้นพิมพ์
3.4.2 วิธีการเลือกโหมดดักจับคลิปบอร์ด
 


- คลิกที่ ปุ่ม Options ที่อยู่ใน หน้า Dictionary จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ Clipboard แล้วเลือกโหมดที่้ต้องการ ซึ่งได้แก่
Off - ปิดโหมดการดักจับคลิปบอร์ด
On - เปิดโหมดการดักจับคลิปบอร์ด
3.4.3 วิธีการปิดหรือเปิดเสียงในโปรแกรม

- คลิกที่ ปุ่ม Options ที่อยู่ใน หน้า Dictionary จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ Sound แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ได้แก่
On - เปิดเสียงในโปรแกรมทั้งหมด
Off - ปิดเสียงในโปรแกรมทั้งหมด
3.4.4 การตั้งค่าขั้นสูง
 


- คลิกที่ ปุ่ม Options ที่อยู่ใน หน้า Dictionary จากไปที่คลิกที่ Setting จะปรากฎหน้าต่าง Setting สำหรับตั้งค่าต่างๆ ภายในโปรแกรม ดังต่อไป
 
 
StartUp
Run MegaDict when I log on to Windowsv ให้โปรแกรม MegaDict เริ่มทำงานอัตโนมัิติ
ทุกครั้งที่เข้าสู่ Windows
Automatically register status when options selected บันทึกค่าการตั้งค่าต่างๆ อัตโนมัติ
History
List of registered entries ระบุจำนวน history ของการค้นหาคำศัพท์ที่มีได้
Clear previous lookup list ลบ history ของคำศัพท์ที่ค้นหาทั้งหมด
List of word entry display
Display number of word entries in list ระบุจำนวนคำที่ต้องการใ้ห้แสดงในส่วนแสดงรายการ
คำใกล้เคียงของคำศัพท์ที่กำลังค้น
Sound Settings
Automatically pronounce in MegaDict's main window อ่านออกเสียงอัตโนมัติ ในหน้าต่างหลัก
Automatically pronounce in MegaDict's popup window อ่านออกเสียงอัตโนมัติ ในหน้าต่างบอลลูนแสดงความหมายคำศัพท์


1. หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม MegaDict มาแล้ว ดับเบิลคลิกไอคอน MegaDict บน Desktop เพื่อเปิดโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน"
 

 


2. จะปรากฎ ตัวช่วยในการลงทะเบียน (MegaDict Registration Wizard) กดปุ่ม Next
 

 


3. หน้าต่างข้อตกลงในการใช้งาน เมื่อท่านได้อ่านข้อตกลงแล้ว ให้เลือก "ข้่าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ..." แล้วกดปุ่ม Next
 

 


4. หน้าต่างกรอกรหัสลงทะเบียน กรอกรหัสลงทะเบียนที่ติดอยู่ในกล่อง ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่คั่นด้วยขีดแล้วกดปุ่ม Next
 

 


5. หน้าต่างเลือกช่องทางการลงทะเบียน กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนตให้เลือกลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ ตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เนตแล้วกดปุ่ม Next
 

 


6. หน้าต่างทดสอบการเชื่อมต่อ กดปุ่ม ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อทดสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนตแล้วหรือไม่ เมื่อ ปรากฎข้อความ การเชื่อมต่อสมบูรณ์ จึงกดปุ่ม Next
 

 


7. หน้่าต่างการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์ จะัถูกเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อแสดงสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม ลงทะเบียน แล้วรอสักครู่...
 

 


8. หน้่าต่างรหัสยืนยัน กดปุ่ม คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด แล้วย่อหน้าต่างเวปไซต์นี้ลง จากปรากฎหน้าต่างของโปรแกรม เพื่อให้ใส่รหัสยืนยัน กดปุ่ม Paste รหัสจะถูกใส่เข้าไปอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม Next
 

9. หน้่าต่างเสร็จสิ้น โปรแกรมจะตรวจสอบรหัสยืนยัน หากทุกอย่างถูกต้องจะแสดงหน้าต่าง ดังนี้ กดปุ่ม Finish เพื่อออกจากการลงทะเบียน
 

 หากพบปัญหาว่าเมื่อใช้งานโปรแกรม แล้วไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เนื่องจากการตั้งค่าภาษาไทยใน Windows XP ไม่ถูกต้องเป็นเพราะการตั้งค่าภาษาไทยใน Regional Setting ไม่ถูกต้อง ซึ่งการตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้
1. คลิกที่เมนู Start และคลิกที่ Control panel ดังรูป
 

2. คลิกเลือกที่ Date, Time, Language and Regional Setting ดังรูป
 

3. คลิกเลือกที่ Regional and Language Options ดังรูป
 

4. ทำการตั้งค่าในส่วนของ Standards and formats ให้เป็น Thai และเปลี่ยน Location ให้เป็น Thailand ดังรูป
 


5. จากนั้นกด OK แล้วเข้าโปรแกรม MegaDict ใหม่อีกครั้ง
A : กรุณาตรวจสอบบราวเซอร์ที่ใช้งาน MegaDict รองรับการทำงานบน Internet Explorer 6.x-10.x , Firefox ,Chrome
A : กรณีชี้แล้วไม่แปลทันที เกิดได้หลายสาเหตุี

1. โปรแกรมไม่ทำงาน
2. โปรแกรมไม่ได้ลงทะเบียน พอครบ 20 วันแล้วโปรแกรมหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานได้
3. ไม่สามารถชี้แล้วแปลในเอกสารที่เป็น รูปภาพ การสแกนเอกสารเข้ามา
4. ไม่สามารถชี้แล้วแปลในเวบไซด์ทีใช้ เบราว์เซอร์ ต่อไปนี้ Google Chrome , Internet explorer 9 , Firefox 4 ขึ่นไป

วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ตรวจสอบดูว่าโปรแกรมทำงานอยู่หรือไม่ โดยการสังเกตที่ System Tray (แถวๆ นาฬิกามุมล่างขวา) จะต้องมีไอคอน MegaDict อยู่ หากไม่มี ให้เปิดโปรแกรมโดยการดัีบเบิ้ลคลิ๊กไอคอน MegaDict ที่อยู่บน Desktop
2. หากโปรแกรมทำงานอยู่แล้ว ให้ทดลองปิดโปรแกรม โดยกดปุ่มสีแดงมุมซ้ายบนสุด แล้วเปิดโปรแกรมใหม่ หรือ restart เครื่อง
3. เข้าสู่หน้าต่างหลักของโปรแกรม ทดสอบการพิมพ์คำศัพท์ เช่นคำว่า book ที่ช่องพิมพ์คำศัพท์ แล้วกด enter หากโปรแกรมทำงานปกติจะต้องมีความหมายแปลออกมาด้านล่างพร้อมทั้งอ่านออกเสียง
4. จากนั้นลองนำเมาส์ไปชี้คำศัพท์ book (ข้างๆ ลำโพง) ที่ส่วนการแปลความหมาย หากโปรแกรมทำงานปกติ จะต้องแปลความหมายคำว่า book ทันที ที่ชี้เมาส์ หากชี้แล้วไม่แปล ให้ไปที่ี Option -> Status -> Translate when mouse dropped จึงจะแปลได้ทันที
5. หากพบปัญหาไม่สามารถ ใช้งานบนเวบไซด์ได้ กรุณาตรวจสอบบราวเซอร์ที่ใช้งาน MegaDict Professional V2 รองรับการทำงานบน Internet Explorer 6.x - 8.x และ Firefox 2.x - 3.x MegaDict Professional V3 รองรับการทำงานบน Internet Explorer 6.x - 10.x , Firefoxและ Google Chrome
A : ปัญหาใช้งานโหมดชี้แปลไม่ได้ในเเอกสาร PDF ให้ตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Adobe Reader ที่ใช้งานอยู่ ต้องเป็นเวอร์ชั่น 7 ขั้นไป
2. ทุกครั้งที่มีการ อัพเดทเวอร์ชั่นของ Adobe Reader ให้ติดตั้งโปรแกรมเมกาดิกซ้ำอีกครั้ง
3. ตรวจสอบเอกสาร PDF* ว่าสามารถไฮไลท์ข้อความ หรือ Copy ข้อความในเอกสารได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะชี้แปลได้ หากตรวจสอบครบ 3 ข้อแล้วจะสามารถชี้แปลใน PDF ได้ แต่หากเอกสาร PDF ไม่สามารถทำได้ ตามข้อ 3 แสดงว่าเอกสารนี้ถูกสร้างมาเป็นไฟล์รูปภาพ หรือถูกป้องกันเอกสาร เพื่อให้อ่านอย่างเดียว ไฟล์ประเภทนี้ จะชี้แปลไม่ได้ หากเป็นไฟล์ที่ Scan แนะนำให้แปลงไฟล์ภาพให้เป็นตัวอักษร ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม แปลงจากภาพเป็นตัวอักษรได้ที่ลิ้งนี้ Free OCR v.2.6 ถ้ายังไม่สามารถใช้งานใน PDF ได้ กรุณาแจ้งมาที่ [email protected] ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับโดยด่วนค่ะ
A : หากพบปัญหา System Error Code 740 ขณะลงทะเบียนโปรแกรมเมกาดิก ให้ปิดโปแกรมเมกาดิก และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกขวาที่ไอคอน MegaDict > properties > compatibility > 2. คลิกเลือกที่ Run this program as an administator 3.เสร็จแล้วคลิก OK แล้วคลิกที่ไอคอน MegaDict เพื่อลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

A : เครื่องที่เคยลงทะเบียน format กี่ครั้งก็ได้ สามารถลงทะเบียนได้เช่นเดิม ไม่ต้องซื้อใหม่

A :ฐานข้อมูลคำศัพท์ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ เป็นของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฐานข้อมูลคำศัพท์ อังกฤษ-อังกฤษ เป็นของ WordNet ซึ่งสร้างโดยมหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา Longdo และ Nonsri

A : บรรจุฐานข้อมูลคำศัพท์มากกว่า 250,000 คำ โดยแบ่งเป็น

  • อังกฤษ-ไทย กว่า 53,000 คำ
  • ไทย-อังกฤษ กว่า 40,000 คำ
  • อังกฤษ-อังกฤษ กว่า 120,000 คำ

 

A : MegaDict ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.5 สามารถเพิ่มคำศัพท์ได้แล้ว

A : หลังจากลงทะเบียนท่านสามารถอัพเดตโปรแกรมได้ฟรี 1 ปี ฐานข้อมูลที่ทางเราได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก็สามารถอัพเดตได้ฟรีตลอดชีพ โดยปกติทางเราจะอัพเดตโปรแกรมอย่างน้อย 2 เดือน 1 ครั้ง ซึ่งภายในปีแรกไม่มีค่าใช้จ่ายในการอัพเดตอย่างใด หลังจาก 1 ปี มีส่วนลดพิเศษให้

A : คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้ง Windows XP และมีพื้นที่ HDD อย่างน้อย 100 MB ความเร็ว CPU 500 MHz หน่วยความจำ 256 MB ขึ้นไป

A : MegaDict สามารถใช้งานบน Windows XP หรือ Windows Vista

A : สามารถซื้อผ่านทางเวบไซต์ www.megadict.com หรือตัวแทนจำหน่าย ดูรายละเอียดได้จากเวบไซต์

A : MegaDict ใช้งานได้ตลอดไปครับ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องเท่านั้น โดยในกล่องหลังปกหน้า จะมีรหัสลงทะเบียนซึ่งสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง หากใช้กับเครื่องใดแล้วจะไม่สามารถนำรหัสนั้นไปใช้กับเครื่องอื่นได้ แต่หากเครื่องที่เราได้ลงทะเบียนแล้ว เกิดมีปัญหาต้องมีการล้างเครื่อง (format) ยังสามารถนำรหัสที่อยู่ในกล่องมาใช้ได้เหมือนกันเดิมครับ

A : เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะเรื่องลิขสิทธิ์ครับ คุณสามารถเลือกใช้งาน รุ่น Freedom ที่สามารถลงทะเบียนได้ 4 ครั้งไม่จำกัดเครื่อง แต่กรณี ล้างเครื่อง ต้องลงทะเบียนใหม่ แผ่นที่คุณซื้อไปถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของบริษัทสามารถอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามเงื่อนไขของทางบริษัท